Karhulan työväennäyttämö Kyminsuu Kesäteatteri

Karhulan Työväennäyttämön Kannatusyhdistys ry
Eteläinen Karjalantie 3
48600 Kotka (Karhula)
0400 759 142
kyminsuu(at)kymp.net

Perustettu v. 1898

Nykyinen jäsenmäärä n. 100

Johtokunta 2020

puheenjohtaja:
Minna Lindberg,

varapj:

Risto Kunelius

sihteeri:

Vesa Markkanen

jäsenet:

Lasse Kytömäki
Mika Hytönen
Vega Vantola
Lotta Aaltonen

varajäsenet:

Vilma Hedin
Riina Melto

rahastonhoitaja:

Jouko Granit

 

KARHULAN TYÖVÄENNÄYTTÄMÖ

Vireä kotkalainen harrastajateatteri

Karhulan Työväennäyttämön Kannatusyhdistys ry (KTN) toimii teatteritaiteen hyväksi, se lähentää teatteria ja teatteriyleisöä toisiinsa sekä syventää teatteriharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näytelmäharjoituksia ja teatterinäytäntöjä, kokouksia, koulutusta ja juhlatilaisuuksia.

Jäsenistö

Karhulan Työväennäyttämöön kuuluu noin sata henkilöjäsentä. Lisäksi sen toimintaa tukevat monet yhteisöjäsenet. Näyttämön toiminta perustuu jäsenistön aktiiviseen osallistumiseen moninaisiin tehtäviin. Johtokunnan tukena toimivat mm. ohjelmistovastaava, Kyminsuun talotoimikunta, kahvilavastaava, tekniikkavastaavat, tarpeistovastaava, puvustonhoitaja, lipunmyyntivastaava, tiedottaja ja kesäteatteri-isännät.  Harrastajateatterin ’jäsenpolitiikka’ perustuu jokaisen jäsenen työpanoksen arvostamiseen.

Ohjelmisto

Karhulan Työväennäyttämö valmistaa Kulttuuritalo Kyminsuuhun 1-3 ja Kyminlinnan Kesäteatteriin 1-2 näytelmää vuosittain. Näytelmävalintoja tehdessä on pyritty huomioimaan niin ohjelmiston monipuolisuus kuin esiintymismahdollisuuden tarjoaminen mahdollisimman monelle halukkaalle. Sekä nuoremmille että kokeneemmille harratajille.

Kulttuuritalo Kyminsuu ja Kyminlinnan kesäteatteri

Karhulan Työväennäyttömö vastaa Kulttuuritalo Kyminsuun toiminnan pyörittämisestä sekä talon käyttöasteen lisäämisestä. Kyminsuuhun KTN paitsi tuottaa omia ja vireästi toimivan nuorten ryhmänsä esityksiä, myös laadukkaita vierailuesityksiä. Tärkeä osa KTN:n toimintaa on myös Kyminlinnassa sijaitsevan kesäteatterin pyörittäminen sekä joka kesäisen kesäteatteriesityksen tuottaminen. Sekä Kulttuuritalo Kyminsuuta että Kyminlinnan kesäteatteria vuokrataan esitysten, koulutus-, kokous-, juhla- sekä muiden tilaisuuksien pitoon.

Rahoitus

Edellä mainittu toiminta kysyy rahoitusta toimiakseen halutulla tavalla. Rahoituksestamme leijonanosa tulee pääsylippu- ja kahviotuloista. Muita rahoituslähteitämme ovat Kulttuuritalo Kyminsuun vuokratulot ja sinne tuottamamme esitykset. Toiminnassa avustusten osuus on kokonaisuudesta hyvin pieni. Sääntöjemme mukaan meille voi tehdä lahjoituksia sekä testamentteja